Puff & Pie – ทาร์ตทองหยอด

Puff & Pie – ทาร์ตทองหยอด

เมนูพิเศษประจำเดือนจาก Puff and Pie ครัวการบินไทย ฝ่ายครัวของเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์เบเกอรี่เมนูใหม่ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อยใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับเมนูพิเศษประจำเดือนมีนาคมนี้ คือ ทาร์ตทองหยอด (Thong Yod...