Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 75 บาท

อาหารว่างชุดที่ 6 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ B : แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้ และซินนามอนโรล

เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่

ราคาชุดละ 75 บาท