Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 75 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 75 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 75 บาท อาหารว่างชุดที่ 6 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้ และซินนามอนโรล...
Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท อาหารว่างชุดที่ 5 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, ขนมปังไส้กรอกไก่, ขนมปังชาเขียวถั่วแดง และเค้กกล้วยหอม เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, ชิกเก้นโรล,...
Snack Box 4 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

Snack Box 4 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

Snack Box 4 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท อาหารว่างชุดที่ 4 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, ขนมปังไส้กรอกไก่, ขนมปังชาเขียวถั่วแดง และเค้กกล้วยหอม เบเกอรี่ B : แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต,...
Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 50 บาท

Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 50 บาท

Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 50 บาท อาหารว่างชุดที่ 3 – เลือกเบเกอรี่ C ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ ราคาชุดละ 50 บาท สั่งชุดอาหารว่าง!!! โทรเลย!!! เวลา 08.00-19.00...
Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท อาหารว่างชุดที่ 2 – เลือกเบเกอรี่ B ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้ และซินนามอนโรล ราคาชุดละ 45 บาท...
Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น (A) + น้ำผลไม้ ราคา 39 บาท

Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น (A) + น้ำผลไม้ ราคา 39 บาท

Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น A + น้ำผลไม้ ราคา 39 บาท อาหารว่างชุดที่ 1 – เลือกเบเกอรี่ A ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, ขนมปังไส้กรอกไก่, ขนมปังชาเขียวถั่วแดง และเค้กกล้วยหอม ราคาชุดละ 39 บาท สั่งชุดอาหารว่าง!!! โทรเลย!!! เวลา 08.00-19.00...