Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 76 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 76 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 76 บาท อาหารว่างชุดที่ 6 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : ขนมปังไส้กรอกไก่, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย,...
Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท อาหารว่างชุดที่ 5 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : ขนมปังไส้กรอกไก่, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง,...
Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 58 บาท

Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 58 บาท

Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 58 บาท อาหารว่างชุดที่ 4 – เลือกเบเกอรี่ C ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, ครัวซองไส้กรอกไก่, ซินนามอนโรล ราคาชุดละ 58 บาท สั่งชุดอาหารว่าง!!! โทรเลย!!!เวลา 08.00-19.00 โทร.02-235-8684,...
Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 52 บาท

Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 52 บาท

Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 52 บาท อาหารว่างชุดที่ 3 – เลือกเบเกอรี่ C ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, พายไก่เห็ด, พายไก่หยองน้ำพริกเผา...
Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 46 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 46 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 46 บาท อาหารว่างชุดที่ 2 – เลือกเบเกอรี่ B ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้, เลมอนโรล ราคาชุดละ 46 บาท สั่งชุดอาหารว่าง!!! โทรเลย!!!เวลา 08.00-19.00 โทร.02-235-8684,...
Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น (A) + น้ำผลไม้ ราคา 40 บาท

Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น (A) + น้ำผลไม้ ราคา 40 บาท

Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น A + น้ำผลไม้ ราคา 40 บาท อาหารว่างชุดที่ 1 – เลือกเบเกอรี่ A ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : ขนมปังไส้กรอกไก่, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก ราคาชุดละ 40 บาท สั่งชุดอาหารว่าง!!! โทรเลย!!!เวลา 08.00-19.00 โทร.02-235-8684,...
Puff & Pie – ธัญพืชอบกรอบ

Puff & Pie – ธัญพืชอบกรอบ

เมนูพิเศษประจำเดือนจาก Puff and Pie ครัวการบินไทย ฝ่ายครัวของเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์เบเกอรี่เมนูใหม่ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อยใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับเมนูพิเศษประจำเดือนสิงหาคม 2558 คือ ธัญพืชอบกรอบ (Muesli...
Puff & Pie – เค้กโยเกิร์ตผลไม้สด

Puff & Pie – เค้กโยเกิร์ตผลไม้สด

เมนูพิเศษประจำเดือนจาก Puff and Pie ครัวการบินไทย ฝ่ายครัวของเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์เบเกอรี่เมนูใหม่ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อยใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับเมนูพิเศษประจำเดือนกรกฎาคม 2558 คือ เค้กโยเกิร์ตผลไม้สด (Fresh Fruit Yoghurt...
Puff & Pie – เดนิชเมเปิ้ลวอลนัท

Puff & Pie – เดนิชเมเปิ้ลวอลนัท

เมนูพิเศษประจำเดือนจาก Puff and Pie ครัวการบินไทย ฝ่ายครัวของเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์เบเกอรี่เมนูใหม่ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อยใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับเมนูพิเศษประจำเดือนพฤษภาคมนี้ คือ เดนิชเมเปิ้ลวอลนัท (Maple Walnut...
Puff & Pie – ทาร์ตทองหยอด

Puff & Pie – ทาร์ตทองหยอด

เมนูพิเศษประจำเดือนจาก Puff and Pie ครัวการบินไทย ฝ่ายครัวของเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์เบเกอรี่เมนูใหม่ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อยใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับเมนูพิเศษประจำเดือนมีนาคมนี้ คือ ทาร์ตทองหยอด (Thong Yod...