เมนูชุดอาหารว่าง – Snack Box Set

Snack Box 7 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

Snack Box 7 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

อาหารว่างชุดที่ 7 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, กะหรี่พัฟไก่, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, ชินามอนโรล และเค้กกล้วยหอม

เบเกอรี่ C : ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล, ทูน่าพัฟ* และครัวซองไส้กรอกไก่*

ราคาชุดละ 70 บาท

*ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ เพิ่มชุดละ 5 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

อาหารว่างชุดที่ 6 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ และโรลเผือก

เบเกอรี่ C : ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล, ทูน่าพัฟ* และครัวซองไส้กรอกไก่*

ราคาชุดละ 65 บาท

*ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ เพิ่มชุดละ 5 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 60 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 60 บาท

อาหารว่างชุดที่ 5 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ และโรลเผือก

เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, กะหรี่พัฟไก่, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, ชินามอนโรล และเค้กกล้วยหอม

ราคาชุดละ 60 บาท

Snack Box 4 : ขนม 2 ชิ้น B + C ราคา 60 บาท

Snack Box 4 : ขนม 2 ชิ้น B + C ราคา 60 บาท

อาหารว่างชุดที่ 4 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น (ไม่มีน้ำผลไม้)

เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, กะหรี่พัฟไก่, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, ชินามอนโรล และเค้กกล้วยหอม

เบเกอรี่ C : ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล, ทูน่าพัฟ* และครัวซองไส้กรอกไก่*

ราคาชุดละ 60 บาท

*ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ เพิ่มชุดละ 5 บาท

Snack Box 3 : ขนม 2 ชิ้น A + B ราคา 50 บาท

Snack Box 3 : ขนม 2 ชิ้น A + B ราคา 50 บาท

อาหารว่างชุดที่ 3 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น (ไม่มีน้ำผลไม้)

เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ และโรลเผือก

เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, กะหรี่พัฟไก่, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, ชินามอนโรล และเค้กกล้วยหอม

ราคาชุดละ 50 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

อาหารว่างชุดที่ 2 – เลือกเบเกอรี่ C ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ C : ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล, ทูน่าพัฟ* และครัวซองไส้กรอกไก่*

ราคาชุดละ 45 บาท

*ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ เพิ่มชุดละ 5 บาท

Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น (A หรือ B) + น้ำผลไม้ ราคา 39 บาท

Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น A หรือ B + น้ำผลไม้ ราคา 39 บาท

อาหารว่างชุดที่ 1 – เลือกเบเกอรี่ A หรือ B ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ A & B : เลมอนโรล, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ขนมปังไส้กรอกไก่, กะหรี่พัฟไก่, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, ชินามอนโรล และเค้กกล้วยหอม

ราคาชุดละ 39 บาท

สั่งอาหารว่าง!!! โทรเลย!!!

 

เวลาทำการ โทร. 02-2358684-5 (ทุกวัน 08.00 - 19.00)

นอกเวลาทำการ โทร. 085-0622244, 081-7219281

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Puff & Pie - Snack Box Delivery

 

นึกถึงอาหารว่าง นึกถึง "พัฟแอนด์พาย"

เบเกอรี่อร่อย สะอาด สดใหม่ทุกวัน จากการบินไทย

มอบโอกาสให้เรา เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

ชุดอาหารว่าง 2 ชิ้น พร้อมน้ำผลไม้

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 60 บาท

อาหารว่างชุดที่ 5 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ และโรลเผือก

เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, กะหรี่พัฟไก่, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, ชินามอนโรล และเค้กกล้วยหอม

ราคาชุดละ 60 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

อาหารว่างชุดที่ 6 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ และโรลเผือก

เบเกอรี่ C : ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล, ทูน่าพัฟ* และครัวซองไส้กรอกไก่*

ราคาชุดละ 65 บาท

*ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ เพิ่มชุดละ 5 บาท

Snack Box 7 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

อาหารว่างชุดที่ 7 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, กะหรี่พัฟไก่, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, ชินามอนโรล และเค้กกล้วยหอม

เบเกอรี่ C : ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล, ทูน่าพัฟ* และครัวซองไส้กรอกไก่*

ราคาชุดละ 70 บาท

*ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ เพิ่มชุดละ 5 บาท

ชุดอาหารว่าง 1 ชิ้น พร้อมน้ำผลไม้

Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น A หรือ B + น้ำผลไม้ ราคา 39 บาท

อาหารว่างชุดที่ 1 – เลือกเบเกอรี่ A หรือ B ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ A & B : เลมอนโรล, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ขนมปังไส้กรอกไก่, กะหรี่พัฟไก่, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, ชินามอนโรล และเค้กกล้วยหอม

ราคาชุดละ 39 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

อาหารว่างชุดที่ 2 – เลือกเบเกอรี่ C ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย

เบเกอรี่ C : ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล, ทูน่าพัฟ* และครัวซองไส้กรอกไก่*

ราคาชุดละ 45 บาท

*ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ เพิ่มชุดละ 5 บาท

ชุดอาหารว่าง 2 ชิ้น (ไม่มีน้ำผลไม้)

Snack Box 3 : ขนม 2 ชิ้น A + B ราคา 50 บาท

อาหารว่างชุดที่ 3 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น (ไม่มีน้ำผลไม้)

เบเกอรี่ A : เลมอนโรล, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ และโรลเผือก

เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, กะหรี่พัฟไก่, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, ชินามอนโรล และเค้กกล้วยหอม

ราคาชุดละ 50 บาท

Snack Box 4 : ขนม 2 ชิ้น B + C ราคา 60 บาท

อาหารว่างชุดที่ 4 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น (ไม่มีน้ำผลไม้)

เบเกอรี่ B : ขนมปังไส้กรอกไก่, กะหรี่พัฟไก่, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, ชินามอนโรล และเค้กกล้วยหอม

เบเกอรี่ C : ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล, ทูน่าพัฟ* และครัวซองไส้กรอกไก่*

ราคาชุดละ 60 บาท

*ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่ เพิ่มชุดละ 5 บาท