X Close

puff and pie, puff&pie, puffpie,

puff and pie, puff&pie, puffpie,

snack box, Coffee Break,

snack box, Coffee Break,

snack box, Coffee break,

puff and pie, puff&pie, puffpie

puff and pie, puff&pie, puffpie,

puff and pie, puff&pie, puffpie,

snack box, Coffee Break,

snack box, Coffee Break,

snack box, Coffee break,

puff and pie, puff&pie, puffpie

puff and pie, puff&pie, puffpie,

puff and pie, puff&pie, puffpie,

snack box, Coffee Break,

snack box, Coffee Break,

snack box, Coffee break,

puff and pie, puff&pie, puffpie

puff and pie, puff&pie, puffpie,

puff and pie, puff&pie, puffpie,

snack box, Coffee Break,

snack box, Coffee Break,

snack box, Coffee break,

puff and pie, puff&pie, puffpie

 

   
 
 Puff & Pie


 เบเกอร์รี่ Puff&Pie Snack Boxes ชุดที่ 7 ประกอบด้วยขนม 2 ชิ้น

  - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Snack box Set B ประกอบด้วย พายสับปะรด,

 พายแพนงไก่,เดนิชเพรสตี้, เค้กกล้วยหอม, ชินามอลโรล,กะหรี่พัฟไก่

 - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Snack Box Set C  ประกอบด้วย ครัวซองไส้กรอก,

 ทูน่าพัฟ,ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล

 - น้ำผลไม้อีก 1 ถ้วย 

  ราคา 65 บาท

puff&pie, puffpie, puff and pie, Puff-Pie, puff&pie, puffpie, puff and pie, Puff-Pie,

puff&pie, puffpie, Puff and Pie, Puff pie, puff and pie Puff and Pie, puff & pie, Puff&pie, Puff & pie, Puff and Pie, Coffee Break, coffee, Supreme bakery, baekery , thai airway,puff and pie, Puff-Pie, puff&pie, puffpie, puff and pie, Puff-Pie,

Coffee break, จัดประชุม, จัดเลี้ยง, งานฌาปนกิจ, Puff and Pie, Pie, Coffee Break, Puff Pie

   
Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.